Disclaimer

  1. Home
  2. Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door jemenkameleon.nl, maar jemenkameleon.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. De informatie op deze website kan op elk moment en zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. jemenkameleon.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging(en) van deze website.

jemenkameleon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. jemenkameleon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. jemenkameleon.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade van welke aard dan ook.

Hoewel jemenkameleon.nl alles in het werk zal stellen om misbruik te voorkomen, is jemenkameleon.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar websites die niet door jemenkameleon.nl worden onderhouden, worden alleen als informatie voor gebruikers gebruikt. Hoewel jemenkameleon.nl uiterst zorgvuldig is met betrekking tot websites waarnaar wordt verwezen, is jemenkameleon.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door jemenkameleon.nl worden onderhouden wordt dan ook afgewezen.

jemenkameleon.nl, respectievelijk de rechthebbende / houder, behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om informatie door te geven, te dupliceren of te verspreiden/distribueren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jemenkameleon.nl.

Door deze website te bekijken / gebruiken of door de informatie op deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen.